Τεχνικά σεμινάρια 2016

H ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ ΑΕ, αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των προϊόντων του οίκου BALTUR SpA, παραμένει πάντα στο πλευρό των τεχνικών και διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για καυστήρες και επίτοιχους λέβητες φυσικού…

Λέβητας συμπύκνωσης

Συνεχίζεται η ανάπτυξη της οικογένειας BALTUR Genio tecnic. Από την παρουσίαση έως σήμερα, η καρδιά του συστήματος Genio tecnic βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στη σειρά των μονάδων με ανάκτηση της λανθάνουσας…