Συνεχίζεται η ανάπτυξη της οικογένειας BALTUR Genio tecnic. Από την παρουσίαση έως σήμερα, η καρδιά του συστήματος Genio tecnic βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στη σειρά των μονάδων με ανάκτηση της λανθάνουσας θερμότητας από τις συμπυκνώσεις των καυσαερίων. Στόχος είναι η εμφάνιση των πλεονεκτημάτων της προανάμειξης και της αναλογικότητας της φλόγας στις κεντρικές εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος. Ένας τέτοιος στόχος μπορεί να επιτευχθεί με τη σειρά Super Genio. Με αυτό το προϊόν, επιτυγχάνεται, λεπτό προς λεπτό, η παραγωγή της απαιτούμενης θερμικής ισχύος πραγματικά στην εγκατάσταση, με μεγάλα πλεονεκτήματα εξοικονόμησης, κατανάλωσης και σεβασμού στο περιβάλλον.

Η Super Genio MC είναι μία κεντρική μονάδα με ανάκτηση της λανθάνουσας θερμότητας από τις συμπυκνώσεις των καυσαερίων από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο πρωτεύων σπειροειδής εναλλάκτης του με επιπλέον δευτερεύουσες σπείρες, τον καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο στην ανάκτηση της λανθάνουσας θερμότητας προσφέροντας πολύ υψηλές αποδόσεις (****Οδηγία 92/42/CEE).
Το σύστημα καύσης προανάμειξης, προσφέρει μία περιοχή αναλογίας από 30% έως 100% της μέγιστης ισχύος, μειώνοντας αισθητά τον αριθμό εναύσεων και διακοπών, επιμηκύνοντας κατά συνέπεια το χρόνο ζωής των στοιχείων. Οι εκπομπές από οξείδια του αζώτου (Νοx) και μονοξείδια άνθρακα (CO) είναι υπερβολικά μειωμένες και επιτρέπουν στο Super Genio MC την ταξινόμηση στην πιο οικολογική κλάση (5η κλάση UNI EN 297 καιΕΝ 483).
Για το λόγο αυτό, η Super Genio MC έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί χωρίς κεντρική καμινάδα σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία DPR 551/99, ενώ για την ελληνική δεν υπάρχει ιδιαίτερη μνεία. Στην έκδοση MC 55 είναι δυνατόν να υπάρχει ο καπναγωγός και η προσαγωγή αέρα με το ομοαξονικό σύστημα αγωγών διαμέτρου 80/125 είτε κάθετο είτε οριζόντιο.

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ

Οι απώλειες θερμότητας στον καπναγωγό είναι μία ποσοστιαία αναλογία της ενέργειας που παράγεται από την καύση. Είναι γνωστό ότι η συνολική αξία των απωλειών αυτών είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς του λέβητα. Η μέγιστη ισχύς που έχει εγκατασταθεί σε ένα κεντρικό λεβητοστάσιο καθορίζεται από τη μέγιστη θερμική ισχύ, θεωρώντας τη μέγιστη αναγκαία που μπορεί να ζητηθεί κατά τη διάρκεια των πιο παγωμένων ημερών. Οι συνθήκες μέγιστης ζήτησης επαληθεύονται σπάνια και για μια περιορισμένη περίοδο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ωστόσο η ισχύς που έχει εγκατασταθεί προκύπτει υπερβολική για το μεγαλύτερο μέρος των ημερών θέρμανσης, με μία σημαντική μείωση της μέσης απόδοσης στην εκάστοτε περίοδο. Η απόδοση μειώνεται περισσότερο εάν ο λέβητας χρησιμοποιείται και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Μία καλή μέθοδος για να μειωθούν οι απώλειες συνίσταται στη χρήση λεβήτων σε συστοιχία, που επιτρέπουν την κατανομή της ισχύος και την παροχή της πραγματικά απαραίτητης ενέργειας στην εγκατάσταση. Οι αναλογικοί λέβητες Genio Tecnic σε συστοιχία συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της κατανομής, της προανάμειξης, της συμπύκνωσης και της αναλογικότητας της φλόγας παρέχοντας κάθε στιγμή την απόλυτα απαραίτητη ισχύ, είτε πρόκειται για θέρμανση, είτε για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, αυξάνοντας σημαντικά τη μέση απόδοση στην εκάστοτε περίοδο, ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές ρύπων.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

•Απλοποιημένος σχεδιασμός.
•Συγκεκριμένο κόστος εγκατάστασης.
•Πολύ υψηλή μέση απόδοση στην εκάστοτε περίοδο.
•Παρέχει λεπτό προς λεπτό την πραγματικά απαιτούμενη θερμότητα από την εγκατάσταση. Σχεδόν ολοκληρωτική μείωση των απωλειών ενέργειας που παρατηρούνται στους παραδοσιακούς λέβητες.
•Πολύ υψηλές αποδόσεις 4 αστέρων σύμφωνα με την οδηγία 92/42 CEE.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

•Σταδιακή μείωση και σβήσιμο σε περίπτωση μερικής ή ολικής φραγής του καπναγωγού.
•Εκτός από τις αντλίες, τους ανεμιστήρες και τις συσκευές ISPLES, τα υπόλοιπα ηλεκτρικά στοιχεία είναι χαμηλής τάσης.
•Βαλβίδες με κλαπέτο αντεπιστροφής στον καπναγωγό.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

•Εκπομπές ευρέως αποδεκτές από τους πιο αυστηρούς κανονισμούς που τοποθετούν τη Super Genio στην 5η

AΝΕΣΗ

•Μειωμένες ακουστικές εκπομπές
•Παραγωγή ενέργειας για την εγκατάσταση θέρμανσης, προκαθορισμένη και για πιθανή προσθήκη boiler ζεστού νερού χρήσης.
•Λειτουργία χωρίς διακοπές ακόμα και φάση συντήρησης (μόνο για λέβητες σε συστοιχία).
•Μέγιστη ευελιξία στην ισχύ που θα εγκατασταθεί

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

•Αυτόματη διάγνωση και μνήμη των δυσλειτουργιών.
•Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου με την εφαρμογή κατάλληλων εξαρτημάτων.
•Μέγιστη προσβασιμότητα σε όλα τα στοιχεία.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΡΜΙΚΗ AΝΕΣΗ, ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η Super Genio, παράγει τη σωστή ποσότητα θερμότητας ανάλογα με τις απώλειες των κτιρίων (πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, δημόσιων χώρων, αποθηκών βιομηχανιών, γραφείων κλπ.) χάρη στο εξαιρετικό σύστημα θερμικής ρύθμισης που λαμβάνει υπόψη την εξωτερική θερμοκρασία και πιθανόν την εσωτερική. Με τον τρόπο αυτό εγγυάται την τέλεια αναλογικότητα της φλόγας ώστε να παρέχει την πραγματικά απαιτούμενη ισχύ στους χώρους.

Αφήστε μια απάντηση